102510921_6b19df4e0eA Civil Erő Hálózat egy ernyőszervezet,

amelyben a tagok az önállóságukat, saját céljaikat és értékeiket megőrzik, azonban az eredményes és hatékony működésük érdekében közös célokat is meg kívánnak valósítani közös módszerek és eszközök segítségével.

 Közös célok
  • Szakpolitikai tudások megismerése és stratégiák elkészítése
  • Rendezvények időpontjainak és előadóinak az egyeztetése
  • Kapcsolattartás a közélet demokratikus szervezeteivel
Közös célok elérésének módszerei, eszközei
  • Konferenciák szervezése
  • Biztonságos és hiteles belső kommunikáció megteremtése
  • Közös fb oldal létrehozása
  • Időközi választáson való indulás
Működési szabályok

Minden civil szervezet és magánszemély csatlakozhat a Civil Erőhöz, feltéve, ha elfogadta és aláírta az Értéknyilatkozatot. A csatlakozás után a civil szervezet kiléphet a Civil Erő hálózatból, és a kilépést megindokolhatja.

A civil szervezet a csatlakozási döntése után megnevezi az ügyvivőjét, aki részt vesz a közös célok, módszerek és eszközök meghatározásában és megvalósításában. Az ügyvivők írásban esetenként helyettest is küldhetnek maguk helyett. Az ügyvivők jogai és kötelezettségei egyenlőek, egy-egy szavazattal rendelkeznek. A magánszemélyek tanácskozási joggal rendelkeznek, szavazati joggal nem.

Az ügyvivők a feladatokat egymást között megoszthatják. A koordinációs feladatokra, a közös döntések nyilvántartására és adminisztratív feladatokra közös ügyvivő nevesíthető.

A Civil Erő Hálózat nevében esetleges csatlakozó szervezetekkel tárgyalni az ügyvivők többségének az egyetértésével lehet.  Média nyilatkozatra, a feladatok meghatározására, ugyanez a szabály vonatkozik. Az az ügyvivő, aki nem értett egyet a többségi döntéssel, indokolt különvéleményét csatolhatja a döntéshez.

A Civil Erő Hálózat nem jogi személy, a közös működési költségeket a tagok maguk fizetik.